रुपन्देही जिल्लाको नक्सा

रुपन्देही जिल्लामा एक उपमहानगरपालिका पाँच नगरपालिका र १० गाउपालिकाहरु रहेका छन्

Skip to toolbar