Contact Us

Contact Us

[contact-form-7 404 "Not Found"]

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय

Information Officer

तुल्सीराम भण्डारी

९८५७०४९८४४

Address: भैरहवा, रुपन्देही

Phone: ०७१-५७१४२३, ०७१-५७०३०३

Email: rupandehi.ddc@gmail.com

Map


Skip to toolbar