सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको नाम (जरूरी)

तपाईंको ईमेल (जरूरी)

तपाईंको फोन (जरूरी)

विषय

तपाईंको सन्देश

[recaptcha id:recaptcha class:recaptcha]

रुपन्देही

सुचना अधिकारी

लक्ष्मी शर्मा

9845101997

ठेगाना: सिद्धार्थनगर-५

फोन: ०७१ ५७१४२३

ईमेल: rupandehi.ddc@gmail.com

नक्सा


Skip to toolbar