सहभागिता सम्बन्धमा भुमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला स्थित स्थानीय तहमा सम्बन्धीत ब्यक्तीहरुको सम्पर्क नम्बर । जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रुपन्देहीको सामान लिलाम सम्वन्धी सूचना जिल्ला स्तरीय अनुगमन तथा समन्वय सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय अन्तरगत कार्यरत निजामति कर्मचारीहरुको बिबरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रुपन्देहीद्वारा आ.व.२०७२।०७३ को तेश्रो चौमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा वैठक संवन्धी सुचना कार्यक्रम अधिकृत (LGCDP FOCAL PERSON) पदको छनौट प्रक्रिया स्थगित गरिएको सुचना LGCDP Focal Person (कार्यक्रम अधिकृत) पदको लिखित परिक्ष संचालन सम्बन्धि सूचना वेवसाइट तालिम सुरु

ऐन कानुन निर्देशिका


आ.व._२०७८।७९_को_स्वीकृत_जिल्ला_दररेट_

आ.व._२०७८।७९_को_स्वीकृत_जिल्ला_दररेट_नदीजन्य पदार्थ व्यावस्थापन कार्यविधी २०७५

नदीजन्य पदार्थ व्यावस्थापन कार्यविधी २०७५स्थानिय सरकार संचालन ऐन-२०७४

स्थानिय सरकार संचालन ऐन-२०७४निजामती सेवा ऐन-२०४९

निजामती-सेवा-ऐन-२०४९भ्रमण खर्च नियमावली-२०६४

भ्रमण-खर्च-नियमावली-२०६४आर्थिक कार्यविधि नियमावली-२०६४

आर्थिक-कार्यविधि-नियमावली-२०६४आर्थिक कार्यविधि ऐन-२०५५

आर्थिक-कार्यविधि-ऐन-२०५५निजामती सेवा नियमावली २०५०

निजामती-सेवा-नियमावली२०५०सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४

सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-२०६४सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३

सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३.Skip to toolbar