Tag Archive: MCPM


योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरणका आधारहरु

अा‍.व.२०७३/०७४ को लागि योजना छनोट तथा प्राथामिकरणका आधारहरु निर्माणाधीन तथा अधुरा योजनाहरु आर्थिक थथ प्राबिधिक पक्षबाट कार्यन्वयन योग्य योजनाहरु जनतालाई...
थप पढ्नुहोस ...