सहभागिता सम्बन्धमा भुमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला स्थित स्थानीय तहमा सम्बन्धीत ब्यक्तीहरुको सम्पर्क नम्बर । जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रुपन्देहीको सामान लिलाम सम्वन्धी सूचना जिल्ला स्तरीय अनुगमन तथा समन्वय सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय अन्तरगत कार्यरत निजामति कर्मचारीहरुको बिबरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रुपन्देहीद्वारा आ.व.२०७२।०७३ को तेश्रो चौमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा वैठक संवन्धी सुचना कार्यक्रम अधिकृत (LGCDP FOCAL PERSON) पदको छनौट प्रक्रिया स्थगित गरिएको सुचना LGCDP Focal Person (कार्यक्रम अधिकृत) पदको लिखित परिक्ष संचालन सम्बन्धि सूचना वेवसाइट तालिम सुरु

बार्षिक समिक्षा


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
बार्षिक समिक्षा ०७१/७२ को प्रतिबेदन बार्षिक समिक्षा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक समिक्षा ०७१/७२ को प्रतिबेदन
अा.व.०७२.०७३ को वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन बार्षिक समिक्षा २०७३-७-४ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व.०७२.०७३ को वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन
अा.व.२०७२.०७३को वार्षिक समीक्षा बैठकको प्रतिबेदन बार्षिक समिक्षा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व.२०७२.०७३को वार्षिक समीक्षा बैठकको प्रतिबेदनs
Skip to toolbar