सहभागिता सम्बन्धमा भुमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला स्थित स्थानीय तहमा सम्बन्धीत ब्यक्तीहरुको सम्पर्क नम्बर । जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रुपन्देहीको सामान लिलाम सम्वन्धी सूचना जिल्ला स्तरीय अनुगमन तथा समन्वय सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय अन्तरगत कार्यरत निजामति कर्मचारीहरुको बिबरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रुपन्देहीद्वारा आ.व.२०७२।०७३ को तेश्रो चौमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा वैठक संवन्धी सुचना कार्यक्रम अधिकृत (LGCDP FOCAL PERSON) पदको छनौट प्रक्रिया स्थगित गरिएको सुचना LGCDP Focal Person (कार्यक्रम अधिकृत) पदको लिखित परिक्ष संचालन सम्बन्धि सूचना वेवसाइट तालिम सुरु

बजेट तथा कार्यक्रम


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला बिकास योजना २०७३।०७४ जिल्ला योजना, बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-१२-०२ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला बिकास योजना २०७३।०७४
जिल्ला बिकास योजना (७३/७४) जिल्ला योजना, बजेट तथा कार्यक्रम २०७२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२३औ जिल्ला परिषद्का निर्णयहरु
जिल्ला विकास योजना (७२/७३) जिल्ला योजना, बजेट तथा कार्यक्रम २०७१-१२ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बाइसौ जिल्ला परिषदका निर्णयहरु
जिल्ला विकास योजना (७१/७२) जिल्ला योजना, बजेट तथा कार्यक्रम २०७० विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
एकाइसौ जिल्ला परिषका निर्णयहरु
जिल्ला विकास योजना (७०/७१) जिल्ला योजना, बजेट तथा कार्यक्रम २०६९ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बिसौं जिल्ला परिसदका निर्णयहरु
जिल्ला विकास योजना (६९/७०) जिल्ला योजना, बजेट तथा कार्यक्रम २०६८ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
उन्नाइसौ जिल्ला परिषदका निर्णयहरु
Skip to toolbar